Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR

 

1.           Udělujete tímto dobrovolný souhlas Institute for Democracy 21, Praha - Smíchov, Zapova 1559/18, PSČ 150 00, IČ: 05601100, zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl U, vložka 507 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-            Jméno a příjmení

-            Kraj

-            Email

-            IP adresa

 

2.           Jméno, příjmení, kraj a e-mail je nutné zpracovat za účelem následné komunikace mezi Institute for Democracy 21 a subjektem osobních údajů. IP adresu je nutné zpracovat pouze v případě verifikace, zda nedošlo k ovlivnění hlasování. Předmětem komunikace bude především avšak nejen informování o aktivitách Institute for Democracy 21. Tyto údaje budou zpracovávány po dobu 2 let. Osobní údaje mohou být také zpracovávány pro marketingové účely Institute for Democracy 21 a pro monitorování otevírání e-mailů zaslaných od Institute for Democracy 21. Pro tento účel mohou být zpracovávány po dobu dvou let.

 

3.           S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný dobrovolný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@ifd21.org nebo v dopisu na kontaktní údaje Institute for Democracy 21.

 

4.           Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem avšak v případě hlasování v D21 aplikaci mohou být osobní údaje uloženy v databázi třetí strany:

 

a.                 Případné osobní údaje z hlasovací aplikace D21 jsou uloženy v anonymizované databázi Demokracie 21, s.r.o. (Praha - Smíchov, Zapova 1559/18, PSČ 150 00, IČ: 03680941, zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze , spisová značka C 23624).

Demokracie 21, s.r.o. je smluvně zavázána nepoužívat ani nenahlížet na osobní údaje z hlasování organizovaných Správcem. Výsledky hlasování jsou anonymizované, nezahrnují tedy jméno, příjmení ani e-mail. Anonymizované výsledky hlasování slouží především k vytvoření přehledových studiích o voličském chování. Výzva na zadání emailu v aplikaci hlasování je použita jen pro zasílání výsledků, kontakt dále není ukládán v databázi Správce ani 3. strany.  

 

        b)  Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

 

5.           Pokud subjekt osobních údajů udělí souhlas se zveřejněním údajů o své podpoře EU, bude na webových stránkách zveřejněno jeho jméno a příjmení. Subjekt osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

6.           Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:

- vznést námitku proti zpracování

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.